Oluline erinevus välimuses

Tulemus on enamikel juhtudel nähtav ja sellega kaasneb täiesti loomulik viimistlus.