Losjooni kasutamine

Esimesel kahel nädalal pärast operatsiooni tuleks kasutada spetsiaalset losjooni. Losjooni
tuleb kanda esimese nädala jooksul pärast juuste siirdamise operatsiooni ainult
doonorpiirkonnale. Teisel nädalal võite hakata losjooni kandma nii doonor- kui
retsipientpiirkonnale, et toimuks kiirem taastumine. Vigastuste vältimiseks kandke losjooni
peale kindlasti siirdatud transplantaatidega samas suunas.